Velkommen til årsmøte i Ski IL Alliansen!

Årsmøte i Ski IL Alliansen torsdag 30. mars 2023 kl 18:00.

Tid: torsdag 30. mars 2023 kl. 18.00
Sted: Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen 16. mars 2023. Forslag sendes til kari@skiidrettspark.no

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas fra 23. mars ved å sende en e-post til kari@skiidrettspark.no

Mvh
Styret

Velkommen til årsmøte i Ski IL Alliansen!

Årsmøte i Ski IL Alliansen torsdag 31. mars 2022 kl 18:00.

Tid: torsdag 31. mars 2022 kl. 18.00
Sted: Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen 17. mars 2022. Forslag sendes til kari@skiidrettspark.no

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas fra 24. mars ved å sende en e-post til kari@skiidrettspark.no

Mvh
Styret

Innkalling til årsmøte i Ski IL Alliansen 25/3-2021

Årsmøte i Ski IL Alliansen torsdag 25/3 kl. 18:00.

Tid: torsdag 25.mars 2021 kl. 18.00
Sted: Teams

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen 11. mars 2021. Forslag sendes til kari@skiidrettspark.no

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas ved å sende en epost til kari@skiidrettspark.no

Mvh
Styret

Jubileumsboken til Ski IL er klar

I 2019 var Ski IL 100 år. Arbeidet med jubileumsboken har pågått i flere år og nå i 2020 er den klar. Boken har blitt fantastisk fin og vi er svært stolt av den.

Særidrettene og Alliansen starter denne uken utdeling av bøker til æresmedlemmer, hedersmerkeinnehavere, styremedlemmer, trenere, lagledere og andre med en rolle sentralt i klubben eller på lagene våre.

Gled dere til trivelig lesing om Ski ILs historie de siste 100 årene :-).

Det er også mulig å kjøpe boken for de som vil det. Det gjøres på følgende måte:

  • Legg inn bestilling her.
  • Pris pr. bok kr. 150,-.
  • Betaling gjøres til Vippsnr. 14183
  • Bøker hentes i Ski Alliansehall mandag-torsdag kl. 9-15
  • Siste utleveringsdag før jul: torsdag 17. desember

Årsmøte i Ski IL Alliansen avholdes på Klubbhuset i Ski Idrettspark!

Årsmøte i Ski IL Alliansen onsdag 27/5
kl 19:00 på Klubbhuset i Ski Idrettspark!

Årsmøte i Ski IL Alliansen

Tid: Onsdag 27.mai 2020 kl. 19.00
Sted: Klubbhuset i Ski Idrettspark

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs innen 13.mai.2020. Forslag sendes til kari@skiidrettspark.no

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas ved å sende en epost til kari@skiidrettspark.no

 

Mvh
Styret