Velkommen til IdrettsCampen !

På mandag kl 09:00 starter vi med registreringen av alle deltakerne til årets Idrettscamp i parken!
Informasjon er sendt på mail i formiddag til alle deltakerne.
Har du ikke har mottatt dette?
Ta kontakt med kari@skiidrettspark.no, så sender hun det til deg med det samme:)

Vi gleder oss til å treffe dere alle.

Aktivitetsoversikt 2018

Innkalling til årsmøte i Ski IL Alliansen

Årsmøte i Ski IL Alliansen

Tid: Onsdag 21.03.2018 kl 18.00
Sted: Møterom i 2.etg i Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs innen 07.03.2018 (eiriksjovoll@hotmail.com)
Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas ved å sende en epost til eiriksjovoll@hotmail.com

Mvh
Styret