Innkalling til årsmøte i Ski IL Alliansen

Årsmøte i Ski IL Alliansen

Tid: Onsdag 21.03.2018 kl 18.00
Sted: Møterom i 2.etg i Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs innen 07.03.2018 (eiriksjovoll@hotmail.com)
Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas ved å sende en epost til eiriksjovoll@hotmail.com

Mvh
Styret