Innkalling til årsmøte i Ski IL Alliansen

Årsmøte i Ski IL Alliansen

Tid: Onsdag 30.03.2016 kl 18.00
Sted: Møterom på Bowlers

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs innen 16.3.2016 (eiriksjovoll@hotmail.com)

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Mvh
Styret