Årsmøte i Ski IL Alliansen onsdag 1/4 kl 19:00 i Ski Alliansehall

Innkalling til årsmøte i Ski IL Alliansen

Årsmøte i Ski IL Alliansen

Tid: Onsdag 1.april 2020 kl. 19.00
Sted: Møterom i 2.etg i Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs innen 18.03.2020 (kari@skiidrettspark.no)

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas ved å sende en epost til kari@skiidrettspark.no

 

Mvh
Styret