Velkommen til årsmøte i Ski IL Alliansen!

Årsmøte i Ski IL Alliansen torsdag 31. mars 2022 kl 18:00.

Tid: torsdag 31. mars 2022 kl. 18.00
Sted: Ski Alliansehall

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. innen 17. mars 2022. Forslag sendes til kari@skiidrettspark.no

Forslag som sendes over må inneholde saksutredning og forslag til vedtak.

Alle over 15 år som er medlemmer (dvs. har betalt kontingent min. én måned før årsmøtet) i en av særidrettene har stemmerett på Alliansens årsmøte.

Årsmøtepapirer kan mottas fra 24. mars ved å sende en e-post til kari@skiidrettspark.no

Mvh
Styret